Loading... Loading...

Designtak som producerar grön energi

Designtak som producerar grön energi Inga fler kompromisser, ett solcellstak med allt inkluderat!
Lindab SolarRoof är en komplett paketlösning för dig som vill ha ett hållbart och estetiskt tilltalande tak som samtidigt ger ditt hus energi från solen.
Läs mer
Vi gör det enkelt Ditt tak är vårt uppdrag! Vi har kombinerat vår erfarenhet av tunnplåt med modern teknik inom solenergi för att tillsammans med duktiga hantverkares kompetens ge dig en komplett taklösning. Läs mer Vill du ha ett snyggt tak som producerar energi samtidigt?
Lindab SolarRoof är mer än ett tak, det är ett designtak där vi har satt dig som kund i fokus. Vi utgår från våra kvalitetstak där vi sedan kombinerar detta med tunna solceller, effektiva komponenter och anpassade tillbehör. Allt för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av din investering!
Solenergi inom räckhåll Lindab SolarRoof är en modern lösning för byggnadsintegrerade solceller som kvalificerar sig för solcellsbidrag. Läs mer För att snabba på omställningen till hållbara energikällor stöttas miljövänliga energilösningar av subventioner och finansiering från svenska myndigheter. Genom att investera i solceller ökar samtidigt värdet på fastigheten och minskar ditt koldioxidavtryck. För kommande generationer Lindab SolarRoof kommer att producera ren elektricitet, förbättra energideklarationen på ditt hus och tar oss ett steg närmre en renare planet för kommande generationer. Varför solenergi?

Vi har kombinerat 60 års erfarenhet av plåtbearbetning med den senaste tekniken inom solenergi. Den tidlösa designen av ett bandtäckt tak tillsammans med modern teknik för solenergi är det som utgör Lindab SolarRoof.

Direkt i vår egna fabrik i skånska Förslöv limmar vi flexibla tunnfilmssolceller på olika takprofiler. Detta säkerställer en hög kvalitet, minimerar transporter, sänker hanteringskostnaderna och minskar installationstiden. Lägg till övervakning på panelnivå och optimering för att säkerställa maximal energiproduktion från solcellerna. Samtliga komponenter kopplas ihop och ansluts till husets elcentral. Alla produkter är väl anpassade och testade för vårt tuffa Svenska klimat.

Våra solceller är gjorda med den senaste CIGS-tekniken (Copper-Indium-Gallium-Selenide) i en effektiv produktionsprocess och har en hög energiproduktion även vid mindre optimala ljusförhållanden. Dessutom en överlägsen ljusspektrumacceptans och hög skuggningstolerans. Sammantaget arbetar de fler timmar under dagen, även i vårt skandinaviska klimat.

Den effektiva produktionsprocessen förbrukar minimalt med energi vilket innebär att våra solpaneler är koldioxidneutrala inom 2 år. Det enhetliga svarta utseendet gör dem till ett bra val för kulturbyggnader eller vid andra miljöer som ställer höga arkitektoniska krav.
Med vår lösning så levereras det optimerare som monteras på taket och som optimerar solcellerna kontinuerligt. Detta säkerställer en maximal effekt och kontrollerar varje panel individuellt, vilket betyder att även om vissa paneler är täckta eller är i skugga så kommer de återstående att fungera som vanligt. Samtidigt kan du ha fler solpaneler på samma tak, på olika takhöjder och i olika väderstreck. Detta ger en väldigt flexibel design. Optimerarna fungerar även som säkerhetsbrytare, detta genom att likströmmen minimeras till en 1V om det behövs.

Lindab SolarRoof är en Lindablösning vilket betyder att solpanelerna är fullt kompatibla med vårt kompletta takavvattningssytem, taksäkerhetssystem och andra taktillbehör.

Varför solenergi? EU har satt ett ambitiöst mål till 2050 som säger att vi ska minska utsläppen av växthusgaser med 85-90% jämför med 1990 års nivåer!

Vägen dit för att nå detta långsiktiga mål inkluderar aktiviteter mot ökad energieffektivitet i byggnaderna och ett tydligt fokus för att öka produktionen av förnybar energi så som solenergi.
Global uppvärmning
Varför solenergi? Hos Lindab är Good thinking en djupt rotad filosofi som leder oss i allting vi gör. Det är vår fasta övertygelse att goda tankar leder till goda lösningar på de utmaningar vi alla står inför. Att ta ansvar för vad vi gör och hur vi gör saker och ting är därför viktigt för oss. För goda tankar är inte enbart en fråga om att göra livet enklare och mer bekvämt för våra kunder och användare. Det är också en fråga om att tänka i ett globalt perspektiv, hela tiden. Med vetskapen att vi på Lindab bidrar till att göra världen bättre. Hållbar utveckling Varför solenergi? Solen har gett energi åt livet på jorden i generationer. Att utnyttja solens rena och fria energi är nu möjligt med Lindab SolarRoof. Vår solcellslösning ger inga utsläpp av växthusgaser vid elproduktion och är koldioxidneutrala efter 2 år. Dessutom har solceller inga rörliga delar och kräver minimalt underhåll. Genom att välja Lindab SolarRoof bidrar du till en grönare framtid och ditt soltak blir en investering istället för en kostnad! Solenergi

Hur funkar solenergi?

1

Solpaneler består av solceller som fångar solljus och omvandlar detta till likström.

2

En optimerare säkerställer att solpanelerna producerar på en optimal nivå hela tiden genom något som kallas MPPT (Maximum Power Point Tracking), varje optimerare kopplas till två solpaneler.

3

En växelriktare omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström som kan till exempel användas för att driva olika apparater eller ladda din elbil.

4

Elmätaren används för att mäta vilken el som du producerar och säljer till elnätet och för att mäta vilken el som köps och förbrukar av hushållet.

5

All elproduktion som inte förbrukas av hushållet skickas ut på elnätet och kan då användas av någon annan i närheten istället för att elbolaget måste skicka el över långa sträckor.

Step1

Våra solpaneler presterar bra även vid mindre optimala ljusförhållande tack vare CIGS-teknologin. Detta gör att solpanelerna är mer flexibla och fungerar bra även då taklutningen inte är helt optimal. Däremot är det fortfarande bättre att montera solpaneler söderut än norrut. Även öst och väst fungerar bra och även norrut kan vara lämpligt vid låglutande tak och det underlättar om takytan är fri från hinder då dessa påverkar produktionen även om det bara är enskilda paneler som påverkas.

Vid offertförfrågan så gör Lindab en komplett dimensionering som räknar ut hur lämplig en takyta är och hur mycket energi som kan produceras.

Steg 1 Takyta &
förutsättningar
Step2

Efter att Lindab har mottagit en offertförfrågan så kontaktar en säljare hantverkaren för att samla in relevanta uppgifter om taket. Offertunderlaget från Lindab säkerställer att rätt information samlas in, allt för att installationen ska bli så smidig som möjligt.

Offerten levereras i två steg där första steget är en offert som beskriver innehåll, produkten och priset samt en köpguide som förklarar varje steg. Detta tillsammans med länk till register med certifierade elektriker.

Vid godkänd offert så bifogas en komplett specifikation över anläggningens produktion, en layout, checklista och en manual. Hantverkaren vidarebefordrar offert till slutkund och inkluderar kostnad för montage i offerten.

Steg 2 Offert
Step3

För att få ta del av solcellsstödet så krävs att en blankett skickas in till Länsstyrelsen. Blanketten finns på bland annat energimyndighetens hemsida, det är lättast att fylla i blanketten efter mottagen offert. Däremot går det att söka genom att använda schablonvärden. Det är bättre att initialt söka ett högre bidrag eftersom man sedan bara får bidrag för den verkliga kostnaden.

Det är relativt lång väntetid så skicka in blanketten så fort som möjligt. Anläggningen kan dock sättas upp innan bidraget beviljats (dock måste det vara inskickat innan anläggningen tas i drift). Däremot finns det ingen garanti för att man får solcellsstöd, eftersom det är regeringen som tillsätter pengarna och de tillsatta pengarna kan ta slut. Det går inte heller att kombinera solcellbidrag med till exempel ROT-avdrag.

Steg 3 Solcellsstöd
Step4

Efter godkänd offert så ska slutkund tillsammans med elinstallatören kontakta nätägare och skicka med berörda dokument som förses digitalt av Lindab.

Elektrikern kan hjälpa till med kontakten till nätägaren och oftast kan man sköta det digitalt via nätägarens hemsida med BankID. Nätägare har olika riktlinjer för installation av solceller och elektrikern kan hjälpa till att rådfråga din nätägare om vilka riktlinjer som gäller för just din fastighet.

När nätägaren har godkänt dokumentationen så skickas ett installationsmedgivande till elinstallatören och en bekräftelse till kund. Nätbolaget kopplar samtidigt kostnadsfritt om elmätaren så att den mäter elen som kunden matar in på elnätet.

Steg 4 Kontakta nätägare &
byte av elmätare
Step5

För att ett elhandelsföretag ska kunna köpa överskottselen så krävs att ett avtal tecknas med önskad leverantör. Kontakta ett elhandelsföretag så hjälper de till så att rätt avtal och blankett skickas in. Förutom solcellsstöd så ger solceller en god besparing då man slipper köpa el från elbolaget och även kan sälja sin överskottsel. Man slipper alltså betala för den el som man själv producerar och man får betalt för den el som säljs till elnätet. Dessa två delas upp i två delar och innebär följande:
Egenanvänd el – Den delen av den producerade elen som man använder själv, värdet är den rörliga delen av ditt sammanlagda elpris (elhandelspris, rörlig elnätsavgift, energiskatt och moms).
Överskottsel – Den delen av el som inte förbrukas av hushållet utan matas ut på nätet, värdet av överskottselen består av flera delar.

Steg 5 Sälja överskottsel
Step6

Leverans av Lindab SolarRoof tillsammans med kompletterande takplåtar samt med tillbehör, växelriktare och optimerare till önskad adress. Tydliga manualer, produktdatablad, layout och en checklista skickas också med.

Steg 6 Leverans
Step7

Hantverkaren monterar takplåtarna enligt manual samt förbereder med tillbehör och infästningar för elinstallationen. Hantverkaren ska således inte installera några elkomponenter däremot kan hantverkaren koppla in och montera optimerarna om elektrikern sedan godkänner dessa i sitt egenkontrollprogram. Detta kan vara fördelaktigt då man slipper dubbla moment där plåtslagaren ska komplettera efter elektrikern har kopplat in optimerarna som enkelt ansluts genom snabbkontakter.

Steg 7 Montage
Step8

Elektrikern kopplar in solpanelerna och montera kablar ner till den position där växelriktaren ska monteras. Växelriktaren monteras och ansluts enligt anvisningar i manualen. Växelriktare och optimerare kan monteras utomhus och har en hög verkningsgrad och lång garanti. Elektrikern behöver inte koppla in någon DC-brytare eftersom optimerarna har den funktionen inbyggt. Däremot krävs det en AC-brytare mellan växelriktare och elcentral.

I elcentralen kopplas växelriktaren enkelt in på en egen säkring som kopplas in mellan huvudbrytaren och jordfelsbrytaren.

Steg 8 Elinstallation
Step9

Innan färdiganmälan skickas in så ska checklistan vara ifylld. Checklistan säkerställer att anläggningen är installerad enligt anvisningar och uppfyller alla säkerhets- och funktionskrav. Därefter görs en färdiganmälan till nätägaren.

Steg 9 Checklista
Step10

Skicka in blankett om att installationen är klar till Länstyrelsen för att ta del av solcellsstödet. Bifoga kopior på fakturor, F-skattebevis för den som har fakturerat arbetet samt intyg om inkopplingsdatum.

Steg 10 Länstyrelsen
10 Steg till Lindab SolarRoof
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8 Steg 9 Steg 10

FAQ

Vanliga frågor

Priser beror på vilken kulör, längd och förutsättningarna för just ditt tak. Kontakta din närmsta återförsäljare eller hantverkare för att få prisuppgifter.

Solceller fungerar bra i Sverige då vi i Södra Sverige har nästan lika mycket soltimmar som i Tyskland. Det behöver inte heller vara strålande solsken för att producera el utan det räcker med dagsljus.

Beroende på vilken takplåt som solcellerna limmas på så krävs det 13-15m2/kW

Lönsamhet och återbetalningstid påverkas av framtida elpris, skatter och stöd. Man säkrar en del av din elanvändning och ökar även med största sannolikhet värdet på fastigheten. Mer information om vilka olika typer av ersättning hur dessa fungerar finns i köpguiden. I en offert på Lindab SolarRoof så beräknas en årlig besparing utifrån dagens elpriser, därför kan man med stor säkerhet räkna med kortare pay-off en den som ges utifrån detta.

Lindab säljer inga solceller för eftermontage då vi inte kan säkerställa att limprocessen sker på rätt sätt. Dessutom är våra tillbehör gjorda för montage i samband med det övriga takmontaget.

Elinstallationen består i grunden av snabbkopplingar där man kopplar solpanelerna till optimerarna som sedan kopplas till växelriktaren. Därefter kopplas växelriktaren till elcentralen via en brytare. Observera att elinstallationen måste göras av en elektriker vars företag är auktoriserat för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”. Se mer under frågan ”Vad behöver jag tänka på när jag väljer elinstallatör?”

Du ansvarar själv för att ta kontakt med en elinstallatör. Vi rekommenderar att du gör detta redan i starten av ditt byggprojekt för att vara säker på att elinstallatören är tillgänglig när du behöver. För elinstallationsarbeten på solcellstak behöver elföretaget vara auktoriserat för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar” och elektrikern ska omfattas utav företagets egenkontrollprogram. På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du mer information kring elföretag och kan söka efter företag med denna verksamhetstyp.

Vem får installera solcellsanläggningar?

https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/elinstallationsforetag/arbete-pa-elanlaggning/solcellsanlaggningar/vem-far-installera-solceller/

Hitta elföretag här:

https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

Den förväntade livslängden på solcellerna är 30 år. De kan däremot mycket väl producera el i flera år efter detta.

Produktgarantin är 10 år och effektgarantin är 25 år (80% av ursprungseffekten).

Läs vår köpguide (10-steg till Lindab SolarRoof), där får du en komplett guide om hur man ska gå tillväga.

Använd kontaktformuläret under kontakt för att komma i kontakt med Lindab som då kan hjälpa dig vidare i köpprocessen.

Om Lindab

Lindab grundades 1959 i skånska Grevie. Idag är vi en internationell koncern, men rötterna finns fortfarande kvar med huvudkontor och tillverkning på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. I 60 år har vi tillverkat produkter och systemlösningar i stål och tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energieffektivitet, miljötänkande, samt levereras med en hög servicegrad.

I bygghandeln säljer vi produkter i stål och tunnplåt som förenklar byggandet. Det innefattar takavvattning, tak- och väggprofiler, reglar och även Lindab SolarRoof.

Vi utvecklar våra produkter med hänsyn till miljön. Vi uppfinner lösningar som möter behovet av komfort, förenkling och energieffektivitet. Vi gör det så att du kan fortsätta bygga med gott samvete – inte bara idag, utan också imorgon.

Läs mer om Lindab

Certifierade plåtslagare

Här finns våra Lindab SolarRoof samarbetspartners i kartan. Företagen är utbildade och certifierade av Lindab för att kunna installera Lindab SolarRoof rätt och på ett fackmannamässigt sätt. Företagen är dessutom välkända plåtslagerier som hjälper er med helheten runt ert projekt.

Contact sv

Kontakt