Loading... Loading...

Designtak som produserer grønn energi

Designtak som produserer grønn energi Ingen flere kompromisser, ett solcelletak med alt inkludert!
Lindab SolarRoof er en komplett pakkeløsning for deg som ønsker et bærekraftig og estetisk tiltalende tak som samtidig gir huset ditt energi fra solen.
Les mer
Vi gjør det enkelt Ditt tak er vårt oppdrag! Vi har kombinert vår erfaring med planplater med moderne teknikk innen solenergi for å kunne gi deg en komplett takløsning ved hjelp av kompetansen til dyktige håndverkere. Les mer Vil du ha et vakkert tak som samtidig produserer energi?
Lindab SolarRoof er mer enn bare et tak – det er et designtak hvor vi har satt deg som kunde i fokus. Vi tar utgangspunkt i våre kvalitetstak og kombinerer dette med tynne solceller, effektive komponenter og egnet tilbehør. Alt for at du skal kunne få så mye som mulig ut av investeringen din!
Solenergi innen rekkevidde Lindab SolarRoof er en moderne løsning for bygningsintegrerte solceller som kvalifiserer til tilskuddsordning. Les mer For å fremskynde overgangen til bærekraftige energikilder, støttes miljøvennlige energiløsninger av subsidier og finansiering fra Norske myndigheter. Ved å investere i solceller øker samtidig verdien på eiendommen og karbonavtrykket ditt reduseres. For kommende generasjoner Lindab SolarRoof produserer ren elektrisitet, forbedrer energideklarasjonen på huset ditt og tar oss et skritt videre på veien mot en renere planet for kommende generasjoner. Hvorfor solenergi?

Vi har kombinert 60 års erfaring i taktekking med den siste teknikken innen solenergi. Den tidløse designen på båndtekte tak kombinert med moderne teknikk for solenergi er det som utgjør Lindab SolarRoof.

I vår egen fabrikk (Skåne – syd Sverige) limer vi fleksible tynnfilmsolceller på ulike takprofiler. Dette sikrer høy kvalitet, minimerer transport, senker håndteringskostnadene og reduserer installasjonstiden. Legg til overvåking og optimalisering for å sikre maksimal energiproduksjon fra solcellene. Samtlige komponenter kobles sammen og tilsluttes husets stikringsskap. Alle produkter er nøye tilpasset og testet for å tåle det tøffe, nordiske klimaet.

Våre solceller er laget med den seneste CIGS-teknikken (Copper-Indium-Gallium-Selenide) i en effektiv produksjonsprosess og har høy energiproduksjon selv ved mindre optimale lysforhold. I tillegg har de overlegen lysspektrumaksept og høy skyggetoleranse, som bidrar til flere produksjons timer i løpet av dagen også her i vårt skandinaviske klima.

Den effektive produksjonsprosessen bruker minimalt med energi, noe som innebærer at solpanelene våre er karbonnøytrale innen to år. Det ensartede sorte utseendet gjør dem til et godt valg på kulturbygninger eller i andre miljøer der det stilles høye arkitektoniske krav.

Løsningen vår leveres med optimizere, som monteres på taket og optimerer solcellene kontinuerlig. Dette sikrer maksimal effekt og kontrollerer hvert panel individuelt, noe som betyr at selv om enkelte paneler er dekket eller ligger i skyggen, vil de gjenværende fungere som vanlig. Samtidig kan du ha flere solpaneler på samme tak, på ulike takhøyder i ulike himmelretninger. Dette gir en svært fleksibel design. Optimizerne fungerer dessuten som sikkerhetsbrytere ved at likestrømmen minimeres til 1V ved behov. Vårt system kan kobles opp mot både IT, TN og TT nett.

Lindab SolarRoof er en Lindabløsning, noe som betyr at solpanelene er fullt kompatible med vårt komplette takrennesystem, taksikringsystem og tilbehør til tak.

Hvorfor solenergi? EU har satt et ambisiøst mål om å redusere utslippene av drivhusgasser med 85-90 % innen 2050 sammenlignet med 1990-årenes nivåer!

Veien mot å nå dette langsiktige målet innebærer tiltak for å øke energieffektiviteten i bygninger og et tydelig fokus på å øke produksjonen av fornybar energi, deriblant solenergi.
Global oppvarming
Hvorfor solenergi? Hos Lindab er «Good thinking» en dypt rotfestet filosofi som vi har med oss i alt vi gjør. Vi er fast overbevist om at gode tanker leder til gode løsninger på de utfordringene vi alle står overfor. Å ta ansvar for hva vi gjør og hvordan vi gjør det, er derfor viktig for oss. For gode tanker er ikke bare et spørsmål om å gjøre livet enklere og mer behagelig for kunder og brukere. Det er også et spørsmål om å tenke i et globalt perspektiv, hele tiden. Med vissheten om at vi i Lindab bidrar til å gjøre verden bedre. Bærekraftig utvikling Hvorfor solenergi? Solen har gitt energi til livet på jorden i generasjoner.
Å utnytte solens rene og frie energi er nå mulig med Lindab SolarRoof. Solcelleløsningen vår gir ikke utslipp av drivhusgasser ved strømproduksjon og er karbonnøytral innen to år. Dessuten har solceller ingen bevegelige deler og krever minimalt med vedlikehold. Gjennom å velge Lindab SolarRoof bidrar du til en rønnere fremtid, og soltaket ditt blir en investering for kommende generasjoner!
Solenergi

Hvordan fungerer solenergi?

1

Solpaneler består av solceller som fanger opp sollys og omdanner dette til likestrøm.

2

En optimizer sikrer at solpanelene produserer på optimalt nivå hele tiden gjennom det som kalles MPPT (Maximum Power Point Tracking), og hver optimizer kobles til to solpaneler.

3

En vekselretter omformer likestrømmen fra solpanelene til vekselstrøm, som for eksempel kan brukes til å drive ulike apparater eller lade elbilen.

4

Strømmåleren brukes til å måle strømmen du produserer og selger til strømleverandøren, og til å måle strømmen som kjøpes og forbrukes av husholdningen.

5

All strømproduksjon som ikke forbrukes av husholdningen, sendes ut på strømnettet og kan brukes av noen andre i nærheten i stedet for at strømleverandøren må sende strøm over lange avstander.

Step1

Våre solpaneler er ikke like lysfølsomme som tradisjonelle paneler, men oppnår likevel aller best effekt om de monteres mot sør, og har en takflate som er fri for hindringer.
Ved forespørsel om pristilbud vil Lindab gjøre en fullstendig dimensjonering som beregner hvor egnet en takflate er og hvor mye energi som kan produseres.

Lindab SolarRoof egner seg best for takflater der man kan montere flere hele solpaneler og som har en taklengde på minst 2,5 m. Panelene veier kun 2 kg/m2, dette gjør at de passer for tak som ikke er dimensjonert for økt belastning. Ved bytte av type taktekking, sjekk om du må søke hos kommunen for å endre fasade før du setter i gang.

Steg 1 Takflate og
forutsetninger
Step2 Steg 2 Tilbud

Lindab SolarRoof selges gjennom blikkenslagermestere og byggevarehus. Ønsker du et tilbud på Lindab SolarRoof anbefaler vi at du forbereder din forespørsel ved å angi kontaktinfo og informasjon om takets utforming og størrelse på vedlagte skjema.

Tilbudet leveres i to steg, der det første steget består av et tilbud fra Lindab til lokal forhandler av SolarRoof.

Forhandleren videresender tilbudet til sluttkunden. Sluttkunden mottar en fullstendig spesifikasjon over anleggets produksjon, plantegning, sjekkliste og håndbok.

Step3 Steg 3 Solcellestøtte

Enkelte kommuner eller fylkeskommunen gir støtte til klimatiltak lokalt. Ofte må søknaden være godkjent før iverksettelse av tiltak, sjekk lokalt hva som gjelder i din kommune eller ditt fylke.

Støtte fra ENOVA søkes etter fullført prosjekt, se pkt. 10 for mer informasjon.

Step4 Steg 4 Kontakt netteier og
bytte strømmåler

Egenproduksjon av energi skal være godkjent av nettselskap før anlegget monteres.

Etter godkjent tilbud og innen takplatene settes i bestilling skal sluttkunden sammen med elektroinstallatøren kontakte netteier og sende følgende dokumenter:
1. Installasjonsmelding sammen med installasjonstegninger sendes til nettselskapet i god tid før arbeidet skal utføres.

Netteiere har ulike retningslinjer for installasjon av solceller, og elektrikeren kan hjelpe deg med å avklare med netteieren hvilke retningslinjer som gjelder for akkurat din eiendom. For å få betalt for overskuddsstrømmen må du inngå en såkalt plusskundeavtale.

Step5 Steg 5 Selge overskytende
strøm

For at en strømleverandør skal kunne kjøpe overskytende strøm, må det tegnes en avtale med ønsket leverandør. Kontakt en strømleverandør, som vil hjelpe deg med å sende inn riktig avtale og skjema. Med et solcelleanlegg oppnår man en god besparelse, man slipper å betale for den strømmen som man selv produserer, og man får betalt for den strømmen som selges til strømnettet.

Overskytende strøm – Verdien av den overskytende strømmen består av:
Salgspris: Prisen som strømleverandøren betaler for din overskytende strøm, varierer fra leverandør til leverandør, derfor bør du sammenligne vilkår og priser før du inngår en avtale.
Redusert nettleie: Når man selger strøm ut på strømnettet får man betalt av enkelte netteiere fordi man bidrar til å redusere energitapet i nettet. Dette kommer i tillegg til betaling for strømmen man har solgt.

Step6 Steg 6 Leveranse

Leveranse av Lindab SolarRoof med tilbehør, vekselretter og optimizere til ønsket adresse. Tydelige håndbøker, produktdatablad, plantegning og sjekkliste følger også med leveransen.

Step7 Steg 7 Montering

Håndverkeren monterer takplatene i henhold til monteringsveiledning og klargjør tilbehør for elektroinstallatøren. Håndverkeren skal ikke installere noen elektriske komponenter, men kan etter avtale med elektriker montere optimizerne som enkelt kobles til ved hjelp av hurtigkoblinger.

Step8 Steg 8 Elektrisk
installasjon

Elektrikeren kobler inn solpanelene og monterer kabler ned til posisjonen der vekselretteren skal monteres. Vekselretteren monteres og kobles til i henhold til instruksjonene i monteringsveiledningen. Vekselretter og optimizere kan monteres utendørs, og har høy virkningsgrad og lang garanti. Elektrikeren trenger ikke å koble inn noen DC-bryter, siden funksjonen er innebygd i optimizerne. Derimot er det nødvendig med en AC-bryter mellom vekselretteren og sikringsskap.

I sikringsskapet kobles vekselretteren enkelt inn på en egen sikring, som kobles inn mellom hovedbryteren og jordfeilbryteren.
Det er viktig at el-installasjon utføres av elektriker i henhold til Norske forskrifter.

Step9 Steg 9 Sjekkliste

Sjekklisten må være fylt ut før det sendes melding om fullføring. Sjekklisten sikrer at anlegget er installert i henhold til instruksjonene og oppfyller alle sikkerhets- og funksjonskrav. Deretter sendes en melding om fullføring til netteieren.

Step10 Steg 10 ENOVA
tilskudd

For å få innvilget solcellestøtte kreves det at du sender inn fakturadokumentasjon for anlegget, inkludert installasjonskostnader som må være datert innenfor de siste 18 månedene. Se forøvrig ENOVA for kriterier for støtte til el-produksjon.

Privatpersoner kan søke om støtte til helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. 35 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptill: 10 000 kroner for et produksjonsanlegg. 1 250 kroner ekstra per kW installert effekt opp til 15 kW. Det vil si at dersom du installerer 15 kW effekt, kan du få opptil 28 750 kroner totalt. Les mer her om kriterier for støtte til el-produksjon.

Det kan også være andre støtteordninger, for eksempel fra kommunen eller fylkeskommunen (se pkt. 3).

10 Steg till Lindab SolarRoof
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8 Steg 9 Steg 10

FAQ

Vanlige spørsmål

Prisen er avhengig av farge på takplaten, mengde og forutsetningene for akkurat ditt tak. Kontakt din nærmeste forhandler eller håndverker for å få prisinformasjon.

Solceller fungerer godt i Norge, da vi har nesten like mange soltimer som i Tyskland. Det trenger heller ikke å være strålende sol for å produsere strøm, det holder med dagslys.

Det kreves 13-15m2/kW, avhengig av hvilken takplate solcellene limes på (typisk 50-60 m2 takflate)

Lønnsomhet og tilbakebetalingstid påvirkes av fremtidig strømpris, avgifter og støtteordninger. En del av strømforbruket ditt sikres, og man øker også med høy sannsynlighet verdien på eiendommen. Mer informasjon om ulike typer støtteordninger og hvordan dette fungerer, finnes i kjøpsveiledningen. I et tilbud på Lindab SolarRoof beregnes årlig besparelse ut fra dagens strømpriser, derfor kan man med stor sikkerhet regne med kortere avkastningstid enn den som gis ut fra dette.

Lindab selger ikke solceller for ettermontering, da vi ikke kan garantere at limprosessen skjer på riktig måte. Dessuten er tilbehøret vårt laget for montering i forbindelse med resten av takinstallasjonen. Lindab SolarRoof er imidlertid et meget godt alternativ ved rehabilitering der taktekkingen allikevel skal byttes ut.

Den elektriske installasjonen består i utgangspunktet av hurtigkoblinger, der man kobler solpanelene til optimizere, som etterpå kobles til vekselretteren. Deretter kobles vekselretteren til sikringsskapet via en bryter.

Den forventede levetiden på solcellene er 30 år. De kan likevel godt produsere strøm i flere år etter dette.

Produktgarantien er 10 år og effektgarantien er 25 år (80 % av opprinnelig effekt).

Les kjøpsveiledningen vår (10 steg til Lindab SolarRoof), der får du en fullstendig veiledning for hvordan man skal gå til verks. Enkelte kommuner eller fylkeskommunen gir støtte til klimatiltak lokalt. Ofte må søknaden være godkjent før iverksettelse av tiltak, sjekk lokalt hva som gjelder i din kommune eller ditt fylke.

Støtte fra ENOVA søkes etter fullført prosjekt, se pkt. 10 for mer informasjon.

Ønsker du et tilbud på Lindab SolarRoof anbefaler vi at du forbereder din forespørsel ved å angi kontaktinfo og informasjon om takets utforming og størrelse på vedlagte skjema.

Lindab SolarRoof kan kjøpes gjennom blikkenslagermestere og byggevarehus. Vær oppmerksom på at Lindab SolarRoof leveres på to takløsninger, LSP og SRP-Click. Dersom du ønsker tradisjonell båndtekking (LSP) skal denne taktypen legges av en blikkenslagermester.

Om Lindab

Lindab ble grunnlagt i 1959 i Skåne sør i Sverige. I dag er vi et internasjonalt konsern, men røttene finnes fortsatt med hovedkontor og produksjon i Skåne. I 60 år har vi produsert produkter og systemløsninger i stål og tynnplater for å skape et sunt inneklima og for å forenkle oppføringen av bærekraftige bygg.

Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, enkel montering, energieffektivitet, miljøhensyn og at de leveres med en høy servicegrad.
I byggmarkedet selger vi produkter i stål og tynnplater som forenkler byggingen. Det innbefatter takrennesystemer, tak, veggprofiler, taksikringsutstyr, stenderverk i stål og nå også Solcellepaneler som Lindab SolarRoof.
Vi utvikler våre produkter ut fra et miljøhensyn, og finner løsninger som møter behovet for komfort, forenkling og energieffektivitet. Vi bidrar til at du kan bygge med god samvittighet – ikke bare i dag, men også i morgen.

Les mer om Lindab

Adresse

Lindab AS
Stålfjæra 10
0975 Oslo

Telefon

+47 22 80 39 00