Loading... Loading...

Home LSR

Vi har kombinert 60 års erfaring i taktekking med den siste teknikken innen solenergi. Den tidløse designen på båndtekte tak kombinert med moderne teknikk for solenergi er det som utgjør Lindab SolarRoof.

I vår egen fabrikk (Skåne – syd Sverige) limer vi fleksible tynnfilmsolceller på ulike takprofiler. Dette sikrer høy kvalitet, minimerer transport, senker håndteringskostnadene og reduserer installasjonstiden. Legg til overvåking og optimalisering for å sikre maksimal energiproduksjon fra solcellene. Samtlige komponenter kobles sammen og tilsluttes husets stikringsskap. Alle produkter er nøye tilpasset og testet for å tåle det tøffe, nordiske klimaet.

Våre solceller er laget med den seneste CIGS-teknikken (Copper-Indium-Gallium-Selenide) i en effektiv produksjonsprosess og har høy energiproduksjon selv ved mindre optimale lysforhold. I tillegg har de overlegen lysspektrumaksept og høy skyggetoleranse, som bidrar til flere produksjons timer i løpet av dagen også her i vårt skandinaviske klima.

Den effektive produksjonsprosessen bruker minimalt med energi, noe som innebærer at solpanelene våre er karbonnøytrale innen to år. Det ensartede sorte utseendet gjør dem til et godt valg på kulturbygninger eller i andre miljøer der det stilles høye arkitektoniske krav.

Løsningen vår leveres med optimizere, som monteres på taket og optimerer solcellene kontinuerlig. Dette sikrer maksimal effekt og kontrollerer hvert panel individuelt, noe som betyr at selv om enkelte paneler er dekket eller ligger i skyggen, vil de gjenværende fungere som vanlig. Samtidig kan du ha flere solpaneler på samme tak, på ulike takhøyder i ulike himmelretninger. Dette gir en svært fleksibel design. Optimizerne fungerer dessuten som sikkerhetsbrytere ved at likestrømmen minimeres til 1V ved behov.

Lindab SolarRoof er en Lindabløsning, noe som betyr at solpanelene er fullt kompatible med vårt komplette takrennesystem, taksikringsystem og tilbehør til tak.

Hvordan fungerer solenergi?

1

Solpaneler består av solceller som fanger opp sollys og omdanner dette til likestrøm.

2

En optimizer sikrer at solpanelene produserer på optimalt nivå hele tiden gjennom det som kalles MPPT (Maximum Power Point Tracking), og hver optimizer kobles til to solpaneler.

3

En vekselretter omformer likestrømmen fra solpanelene til vekselstrøm, som for eksempel kan brukes til å drive ulike apparater eller lade elbilen.

4

Strømmåleren brukes til å måle strømmen du produserer og selger til strømleverandøren, og til å måle strømmen som kjøpes og forbrukes av husholdningen.

5

All strømproduksjon som ikke forbrukes av husholdningen, sendes ut på strømnettet og kan brukes av noen andre i nærheten i stedet for at strømleverandøren må sende strøm over lange avstander.

FAQ

Vanlige spørsmål

Prisen er avhengig av farge på takplaten, mengde og forutsetningene for akkurat ditt tak. Kontakt din nærmeste forhandler eller håndverker for å få prisinformasjon.

Solceller fungerer godt i Norge, da vi har nesten like mange soltimer som i Tyskland. Det trenger heller ikke å være strålende sol for å produsere strøm, det holder med dagslys.

Det kreves 13-15m2/kW, avhengig av hvilken takplate solcellene limes på (typisk 50-60 m2 takflate)

Lønnsomhet og tilbakebetalingstid påvirkes av fremtidig strømpris, avgifter og støtteordninger. En del av strømforbruket ditt sikres, og man øker også med høy sannsynlighet verdien på eiendommen. Mer informasjon om ulike typer støtteordninger og hvordan dette fungerer, finnes i kjøpsveiledningen. I et tilbud på Lindab SolarRoof beregnes årlig besparelse ut fra dagens strømpriser, derfor kan man med stor sikkerhet regne med kortere avkastningstid enn den som gis ut fra dette.

Lindab selger ikke solceller for ettermontering, da vi ikke kan garantere at limprosessen skjer på riktig måte. Dessuten er tilbehøret vårt laget for montering i forbindelse med resten av takinstallasjonen. Lindab SolarRoof er imidlertid et meget godt alternativ ved rehabilitering der taktekkingen allikevel skal byttes ut.

Den elektriske installasjonen består i utgangspunktet av hurtigkoblinger, der man kobler solpanelene til optimizere, som etterpå kobles til vekselretteren. Deretter kobles vekselretteren til sikringsskapet via en bryter.

Den forventede levetiden på solcellene er 30 år. De kan likevel godt produsere strøm i flere år etter dette.

Produktgarantien er 10 år og effektgarantien er 25 år (80 % av opprinnelig effekt).

Les kjøpsveiledningen vår (10 steg til Lindab SolarRoof), der får du en fullstendig veiledning for hvordan man skal gå til verks. Enkelte kommuner eller fylkeskommunen gir støtte til klimatiltak lokalt. Ofte må søknaden være godkjent før iverksettelse av tiltak, sjekk lokalt hva som gjelder i din kommune eller ditt fylke.

Støtte fra ENOVA søkes etter fullført prosjekt, se pkt. 10 for mer informasjon.

Ønsker du et tilbud på Lindab SolarRoof anbefaler vi at du forbereder din forespørsel ved å angi kontaktinfo og informasjon om takets utforming og størrelse på vedlagte skjema.

Lindab SolarRoof kan kjøpes gjennom blikkenslagermestere og byggevarehus. Vær oppmerksom på at Lindab SolarRoof leveres på to takløsninger, LSP og SRP-Click. Dersom du ønsker tradisjonell båndtekking (LSP) skal denne taktypen legges av en blikkenslagermester.

Om Lindab

Lindab ble grunnlagt i 1959 i Skåne sør i Sverige. I dag er vi et internasjonalt konsern, men røttene finnes fortsatt med hovedkontor og produksjon i Skåne. I 60 år har vi produsert produkter og systemløsninger i stål og tynnplater for å skape et sunt inneklima og for å forenkle oppføringen av bærekraftige bygg.

Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, enkel montering, energieffektivitet, miljøhensyn og at de leveres med en høy servicegrad.
I byggmarkedet selger vi produkter i stål og tynnplater som forenkler byggingen. Det innbefatter takrennesystemer, tak, veggprofiler, taksikringsutstyr, stenderverk i stål og nå også Solcellepaneler som Lindab SolarRoof.
Vi utvikler våre produkter ut fra et miljøhensyn, og finner løsninger som møter behovet for komfort, forenkling og energieffektivitet. Vi bidrar til at du kan bygge med god samvittighet – ikke bare i dag, men også i morgen.

Les mer om Lindab

Adresse

Lindab AS
Stålfjæra 10
0975 Oslo

Telefon

+47 22 80 39 00